11.3.18

HC-05 AT mood

Tõlgitud lühendatult RoboIndia lehelt https://roboindia.com
1. Instruktsioon:
Laialt levinud bluetooth moodulil HC-05 on võimalik muuta paljusid parameetreid nagu näiteks nimi või parool kasutades AT käskusid.
Mooduli LED näitab olekut. Kui LED vilgub siis moodulil ühendus puudub. Kui LED põleb siis on moodul ühendatud. Pin STATE on ühendatud selle LED-iga ning seda saab kasutada oma projektis mooduli seisundi määramisel. Moodul näeb välja selline.
HC-05_BT_Module
 2 Raudvara
No.NimetusKogus
1Arduino 1
2Bluetooth Module HC-05 1
3Male to Female Jumper Wires 4
3. Skeem
Enne skeemi koostamist ühenda lahti toide!
bt_arduino
4. Konfigureerimine AT Moodis:
Peale toite ühendamist HC-05 LED vilgub kiiresti ( with short rapid blink), mis tähendab standard ühendumise moodi.
At Moodi sisenemisks tuleb all hoida mooduli reset nuppu ja lülitada toide sisse. Pikk aeglane LED-i vilkumine näitab, et oled AT Command mode.
 5. Programmeerimine:
Lae ülesse järgmine kood:
//RoboIndia Code for HC-05 with AT Mode
//https://www.roboindia.com/tutorials

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BTSerial(5, 6); // RX | TX

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Enter AT commands:");
  BTSerial.begin(38400);       // HC-05 default speed in AT command more
}

void loop()
{
  if (BTSerial.available())    // read from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
  Serial.write(BTSerial.read());

  if (Serial.available())     // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
  BTSerial.write(Serial.read());
}

6. Koodi muutmine:
Ava serial monitor. Ole kindel, et baud rate on 9600 ja Both NL & CR on valitud.
Enamkasutatavad AT käsud:
AT : Kontrollib ühendust.
AT+NAME : Näeb nime
AT+ADDR : Näeb aadressi
AT+VERSION : Näeb versiooni
AT+UART : Näeb ühenduskiirust
AT+ROLE: Näeb rolli (1=master/0=slave)
AT+RESET : Reset ja väljumine AT moodist
AT+ORGL : Tehase sätete taastamine
AT+PSWD: Näeb parooli

Muutmiseks tuleb käsu järgi kirjutada võrdusmärk ja uus parameeter. Näiteks nime muutmisel AT+NAME=uus nimi
Kui saadad saatmise real käsu AT, siis OK kuvatakse ekraanil. Nüüd on olemas valmidus muuta mooduli nime või parooli, kontrollida aadressi ja versiooni.
serial_output
Otse saab küsida autorilt support@roboindia.com
Thanks and Regards
Content Development Team 
Robo India
https://roboindia.com

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar