5.3.13

Mõtetu kasti soft, ver2

Siin siis üks töötav ja testitud versioon mõtetust boxist:


#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo 

int pos = 0;  // variable to store the servo position 
int maxPos = 140; // Servo maximum position, in degrees
int minPos = 54; // servo minimum position, in degreed
int buttonPos = LOW;

void setup(){
 // servo red cable to +5
 // servo black cable to ground
 // servo yellow cable to pin 9
 myservo.attach(9); 
 
 pinMode(3,INPUT); // this is button input
 pinMode(7,OUTPUT); // this is led output
}


void loop(){
 // read the button
 buttonPos = digitalRead(3);
 // set led to same value 
 digitalWrite(7,buttonPos);

 if (buttonPos == LOW){
  // move servo
  myservo.write(minPos);
 } 
 else {
  // move servo
  myservo.write(maxPos);
 }
}
Ja ühendused fritzingus


Mõtetu kasti soft

Kuna osad õpilased on puudunud siis lisan siia enda kirjutatud ja proovitud programmijupi. Peale nupule vajutamist liigub servo asendisse 160 kraadi (mitte 180 sest siis hirmsalt ragiseb ja hammasrattad poovad) ning tuleb tagasi lähteasendisse. Viited tuleb Teil ise sobivaks sättida vastavalt servo kiirusele ja lüliti lülitamise ajale. Lüliti on ühendatud D3 ja servo D9.


#include <Servo.h> //Kaasab teegi
Servo servo1;//Loob servoobjekti
int inPin=3;//Lüliti ühendatud pin3
int buttonState=0;//Pini staatuse lugeja

void setup()
{
servo1.attach(9); //servo ühendatud digital pin 9
pinMode(inPin,INPUT);//Lüliti on sisend
 }

void loop()
{
buttonState=digitalRead(inPin);//Loe lüliti asendit
 
  if ( buttonState==HIGH)
  {
    servo1.write(160);//Pane servo asendisse
   delay(1000); //Viide
    servo1.write(10); //servo tagasi 0
    delay(1000);//Viide
  }
  else
  {
    servo1.write(10);//Pane servo asendisse 0
   
    }
}